Namn		Nr	Typ	Byggvarv	Byggår	Skala	Ritningstyp
ÅKERS KANAL	Å2	S/SP	Motala		1884	1:100	GA med spantruta
ÅNGTRÅLARE	Å1	S/S-trål	?	?	1:96	Modellritning