Namn		Nr	Typ		Byggvarv	Byggår	Skala	Ritningstyp
ÄGIR		Ä02	M/bogs.		Kristinehamn	1961	1:50	GA
ÄLVSNABBEN	Ä01/1	Minfartyg	Karlskrona	1942	1:100	GA
ÄLVSNABBEN	Ä01/2	Minfartyg	Karlskrona	1942	1:100	Spantruta/linjeritning
ÄLVSNABBEN	Ä01/3	Minfartyg	Karlskrona	1942	1:100	Bordläggning
ÄLVSNABBEN	Ä01/4	Minfartyg	Karlskrona	1942	1:100	Undre däcksplaner