Namn			Nr	Typ	Byggvarv	Byggår	Skala	Ritningstyp
DAGHILD			D06	T/T	Kockums		1974	    -	Kapacitetsplan
DAGMAR SALÉN		D22	M/S	ÖV		1937	1:200	GA/kap.plan
DAHLIA			D10	M/SL	Lindholmen	1941	1:200	GA
DALANÄS			D21	M/T	ÖV		1934	1:100	GA
DALHEM			D09	M/SL	ÖV		1957	1:100	GA
DAN BROSTRÖM		D01	M/T	EMV		1964	1:400	GA/lastplan
DANA REGINA		D23	M/F	Aalborg		1974	1100	GA
DANA SCARLETT		D17	M/Färja	ÖV		1964	1:100	GA
DANA SCARLETT		D17	M/Färja	ÖV		1964	1:200	GA
DANA SCARLETT		D17/1	M/Färja	ÖV		1964	1:100	Spantruta, linjeritning
DANALAND		D15	M/T	EMV		1955	1:700	GA/kap.plan
DANALITH		D05	M/S	Sønderborg	??	1:100	Kap.plan
DAVID SALMAN		UV257/1	M/SL	UV		1962	1:200	GA
DAVID SALMAN		UV257/2	M/SL	UV		1962	1:100	Spantruta
DEGERÖ			D03	M/SL	Alblasserdam	1956	1:100	GA
DELOS			D04	M/SL	Helsingør	1952	1:200	GA/kap.plan
DEVOTION		D24	M/S	ÖV		1978	1:250	GA/kap.plan
DIANA II		D07	M/F	Papenburg	1979	1:1250	GA,Däcksplan
DIRK			D14	M/SL	Karlstad	1941	1:100	GA
DON CARLOS		D19	M/SL	Åbo		1973	1:200.	GA
DON JUAN		D08	RoRo	??		1979	1:1250	GA
DON JUAN		D13	M/SL	Ekensberg	1965	1:100.	GA
DON JUAN		D18	M/SL	Åbo		1973	1:200.	GA
DORCASIA		D20	M/T	Kockums		1967	1:200.	GA
DRAGØR			D16	M/Färja	Bergen		1959	1:50	2 st GA
DRAGON			UV110	M/S	UV		1948	1:100	GA
DROTT			D11	S/SL	Helsingborg	1903	1:96	GA
DROTTNING VICTORIA	D12	S-Färja	Newcastle	1909	1:192	GA
DROTTNINGEN		UV280/1	M/F	UV		1968	1:100	GA 1
DROTTNINGEN		UV280/2	M/F	UV		1968	1:100	GA 2
DROTTNINGEN		UV280/3	M/F	UV		1968	1:100	GA 3
DROTTNINGEN		UV280/4	M/F	UV		1968	1:100	Spantruta